W środę 8 listopada 2017 r. adw. Jacek Kraczek przeprowadził w Liceum Ogólnokształcącym nr V im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie zajęcia na temat trójpodziału władzy. Okazją do spotkania z uczniami była IV edycja Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy. W trakcie zajęć uczniowie, pracując na kazusach oraz poprzez rozmowę z mec. Jackiem Kraczkiem, mieli okazję przyjrzeć się bliżej praktycznym aspektom trójpodziału władzy oraz relacjom, jakie zachodzą pomiędzy legislatywą, egzekutywą i władzą sądowniczą.