Sąd Rejonowy w Biłgoraju: http://www.bilgoraj.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Zamościu: https://www.zamosc.sr.gov.pl

Sąd Okręgowy w Zamościu: http://www.zamosc.so.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Lublinie: http://www.lublin.sa.gov.pl

Sąd Najwyższy: www.sn.pl

Trybunał Konstytucyjny: http://trybunal.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Zamościu: http://www.zamosc.po.gov.pl/index.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie: http://www.wsa.lublin.pl

Naczelny Sąd Administracyjny: http://www.nsa.gov.pl

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie: http://www.ora.lublin.pl

Naczelna Rada Adwokacka: http://www.nra.pl