PRAWO RODZINNE

  • Reprezentacja klienta w sprawach rodzinnych oraz z zakresu prawa osobowego (rozwody, separacje, alimenty, sprawy opieki i kurateli, prawa rodzicielskie, sprawy o ubezwłasnowolnienie),
  • Sporządzenia pism, opinii i porad z zakresu prawa rodzinnego i osobowego).