PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  • Prowadzenie sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcami,
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę,
  • Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy i płacy, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
  • Sprawy ubezpieczeniowe (renty, emerytury, zasiłki)

MEC. JACEK KRACZEK O PRAWIE PRACY: