PRAWO PODATKOWE

  • Reprezentacja Klienta przed organami administracji skarbowej i celnej oraz przed sądami w sprawach z zakresu prawa podatkowego i celnego.