PRAWO KARNE

  • Reprezentacja klienta (obrona podejrzanego / oskarżonego lub reprezentacja oskarżyciela posiłkowego / prywatnego) na każdym etapie postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze, sądowe przed sądem I instancji, postępowania apelacyjne i kasacyjne),
  • Sporządzenie pism i opinii z zakresu prawa karnego w tym prawa karnego skarbowego,
  • Reprezentacja w sprawach o wykroczenia.