PRAWO GOSPODARCZE

  • zakładanie, przekształcanie, łączenie spółek
  • fuzje, przejęcia
  • sprzedaż udziałów
  • rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • reprezentacja Klientów przed sądami w postępowaniach gospodarczych, upadłościowych, restrukturyzacyjnych i rejestowych

MEC. JACEK KRACZEK O PRAWIE GOSPODARCZYM: