PRAWO CYWILNE

 

  • Prowadzenie spraw cywilnych:

– sprawy służebności,

– spory gruntowe,

– spory wynikające z umów (m. in. sprzedaży, najmu, dzierżawy, spedycji)

– procesy odszkodowawcze (w tym związane ze szkodami na osobie, na mieniu, za opóźniony lot),

– sprawy spadkowe (w tym o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia),

  • Przygotowywanie i opiniowanie umów,
  • Udzielanie porad i sporządzanie opinii,
  • Opiniowanie umów oraz prowadzenie spraw związanych z kredytami frankowymi – stwierdzenie nieważności umowy, jej „odfrankowienie”

 

PRAWO CYWILNE – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE