Jacek Kraczek Kancelaria Adwokacka w Biłgoraju świadczy pomoc prawną na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego. Podstawowym celem Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej jej Klientom – zarówno osobom fizycznym jak i innym podmiotom prawa (m. in. spółkom prawa handlowego, spółdzielniom, jednostkom samorządu terytorialnego, a także organom administracji państwowej).

Adwokat Jacek Kraczek jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie, w której to Izbie odbył aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim. Podczas studiów prawniczych i aplikacji adwokackiej adw. Jacek Kraczek zdobywał doświadczenie pracując w wiodących kancelariach w Biłgoraju i Lublinie oraz współpracując z kancelariami z Warszawy, Katowic i Olsztyna, a także udzielając bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych w Studenckiej Poradni Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poradni Academia Iuris oraz Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich w Biłgoraju. W tym czasie brał on udział w licznych konkursach i turniejach prawniczych, zdobywając m. in. tytuł najlepszego mówcy III edycji ogólnopolskiego Konstytucyjnego Turnieju Sądowego. Czynny udział w tych wydarzeniach zaowocował nawiązaniem współpracy z prawnikami z całej Polski, co bezpośrednio przekłada się na jakość świadczonych dla Państwa usług. Sprawy prowadzone w ramach Kancelarii mogą być bowiem konsultowane ze specjalistami z różnych dziedzin prawa w całym kraju.

W ramach prowadzonej Kancelarii mecenas Jacek Kraczek prowadzi sprawy cywilne, rodzinne, karne, administracyjne (w tym podatkowe) i gospodarcze. Kancelaria świadczy także pomoc prawną w zakresie sporządzania skarg konstytucyjnych i reprezentacji przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zainteresowania zawodowe adwokata Jacka Kraczka koncentrują się głównie wokół prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z obsługą podmiotów gospodarczych. Efektem tych zainteresowań są publikacje, których wykaz znajdziecie Państwo tutaj

Jacek Kraczek

Jacek Kraczek

ADWOKAT

Adwokat Jacek Kraczek ukończył studia prawnicze i politologiczne na  Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.
Prowadzi Kancelarię pod firmą:
Jacek Kraczek Kancelaria Adwokacka w Biłgoraju.