Od dnia 4 marca 2021 r. siedziba Kancelarii została przeniesiona na I piętro budynku przy Placu Wolności 13 w Biłgoraju (ten sam budynek). Adres do korespondencji nie uległ zmianie.