Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich we wrześniu 2019 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

4.09.2019 (środa): 13.00-16.15

9.09.2019 (poniedziałek): 10.00-16.00

13.09.2019 (piątek): 10.00-16.00

23.09.2019 (poniedziałek): 10.00-16.00