Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w październiku 2019 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

4.10.2019 (piątek): 15.00-16.00

8.10.2019 (wtorek): 13.00-16.00

9.10.2019 (środa): 12.30-15.30

14.10.2019 (poniedziałek): 14.00-16.00.

22.10.2019 (wtorek): 10.00-11.30 oraz 13.30-16.00

25.10.2019 (piątek): 10.00-11.00 oraz 13.00-16.00

28.10.2019 (poniedziałek): 10.00-11.30 oraz 13.00-16.00

28.10.2019 (poniedziałek): 10.00-11.30 oraz 13.00-16.00

30.10.2019 (środa): 11.00-16.00