Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w marcu 2019 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

4.03.2019 (poniedziałek): 10.00-16.00

12.03.2019 (wtorek): 14.45-16.00

13.03.2019 (środa): 9.00-16.00

20.03.2019 (środa): 10.00-16.00

26.03.2019 (wtorek): 14.00-16.00