Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w maju 2019 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

8.05.2019 (środa): 14.00-16.00

10.05.2019 (piątek): 12.00-16.00

13.05.2019 (poniedziałek): 10.00-16.00

21.05.2019 (wtorek): 11.00-16.00

24.05.2019 (piątek): 10.00-16.00

29.05.2019 (środa): 11.00-16.00