Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w lutym 2020 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

4.02.2020 (wtorek): 12.00-13.00 oraz 15.00-16.00

5.02.2020 (środa): 8.30-10.00

11.02.2020 (wtorek): 11.00-14.00

18.02.2020 (wtorek): 13.00-16.00

25.02.2020 (wtorek): 13.00-16.00

28.02.2020 (piątek): 14.30-16.00