Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w listopadzie 2019 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

6.11.2019 (środa): 15.00-16.00

7.11.2019 (czwartek): 11.00-16.00

13.11.2019 (środa): 12.00-16.00

19.11.2019 (wtorek): 9.30-12.30

28.11.2019 (czwartek): 10.00-16.00

29.11.2019 (piątek): 8.30-13.00