Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w kwietniu 2019 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

4.04.2019 (czwartek): 9.45-16.00

9.04.2019 (wtorek): 10.00-12.00 oraz 13.00-16.00

15.04.2019 (poniedziałek): 10.00-16.00

24.04.2019 (środa): 10.00-11.00 oraz 12.20-16.00

25.04.2019 (czwartek): 9.00-16.00

26.04.2019 (piątek): 8.30-16.00

29.04.2019 (poniedziałek): 11.00-16.00