Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w grudniu 2019 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

3.12.2019 (wtorek): 14.30-16.30

9.12.2019 (poniedziałek): 10.00-16.00

13.12.2019 (piątek): 12.30-16.00

16.12.2019 (poniedziałek): 14.00-16.00

23.12.2019 (poniedziałek): 11.00-15.00