Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w czerwcu 2019 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

3.06.2019 (poniedziałek): 13.00-16.00

10.06.2019 (poniedziałek): 10.00-16.00

14.06.2019 (piątek): 11.30-16.00

18.06.2019 (wtorek): 10.30-16.00

19.06.2019 (środa): 10.00-15.00

24.06.2019 (poniedziałek): 12.00-16.00

28.06.2019 (piątek): 12.00-16.00