Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w styczniu 2019 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

4.01.2019 (piątek) 10.00-15.45

7.01.2019 (poniedziałek) 11.00-16.00

9.01.2019 (środa) 12.30-16.00

14.01.2019 (poniedziałek) 10.00-16.00

21.01.2019 (poniedziałek) 10.00-16.00

29.01.2019 (wtorek) 10.00-12.00 oraz 14.00-16.00