Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w styczniu 2018 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej (nieumówionej wcześniej) wizyty.

DYŻURY:

10.01.2018 (środa) 9.30-16.00

15.01.2018 (poniedziałek) 8.30-16.00

16.01.2018 (wtorek) 8.30-16.00

17.01.2018 (środa) 8.30-16.00

22.01.2018 (poniedziałek) 8.30-16.00

23.01.2018 (wtorek) 8.30-16.00

24.01.2018 (środa) 8.30-16.00

30.01.2018 (wtorek) 11.00-16.00

31.01.2018 (środa) 10.00-16.00