AKTUALNOŚCI

NAWET UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ NIE GWARANTUJE POŚREDNIKOWI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PRAWA DO PROWIZJI W SYTUACJI, GDY KUPUJĄCY SAM ZGŁOSI SIĘ DO SPRZEDAJĄCEGO

NAWET UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ NIE GWARANTUJE POŚREDNIKOWI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PRAWA DO PROWIZJI W SYTUACJI, GDY KUPUJĄCY SAM ZGŁOSI SIĘ DO SPRZEDAJĄCEGO

Ważny wyrok dla wszystkich korzystających z pośredników przy sprzedaży nieruchomości wydał Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w dniu 13 lutego 2019 r. Wyrokiem tym Sąd oddalił powództwo pośrednika o zapłatę prowizji z uwagi na fakt, że kupujący nie został...

DYŻURY ADWOKACKIE W MAJU 2019 – BIŁGORAJ

Poniżej przedstawiam grafik dyżurów adwokackich w maju 2019 r. Jednocześnie informuję, że mogą one ulec zmianie. Zachęcam więc do wcześniejszego umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo), ewentualnie o sprawdzenie aktualności danego dyżuru w dniu planowanej...