AKTUALNOŚCI

NOWY LOKAL KANCELARII

Od dnia 4 marca 2021 r. siedziba Kancelarii została przeniesiona na I piętro budynku przy Placu Wolności 13 w Biłgoraju (ten sam budynek). Adres do korespondencji nie uległ...

NOWE ZASADY PRACY KANCELARII

Szanowni Państwo,  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju zmianie ulega sposób pracy Kancelarii. Tak jak w kwietniu, dyżury adwokackie w Kancelarii pozostają zawieszone do odwołania. W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu możliwe jest...

W KWIETNIU KANCELARIA PRACUJE ON-LINE

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju dyżury adwokackie w Kancelarii zostają zawieszone do odwołania. Zapraszam do kontaktu telefonicznego (tel. 574-777-305) oraz mailowego (adwokat@kraczek.eu). W ten sposób nadal udzielane są porady prawne,...

ADWOKACI SŁUŻBIE ZDROWIA

Adwokaci Izby Lubelskiej, w tym adw. Jacek Kraczek, włączyli się w ogólnopolską akcję „Adwokaci służbie zdrowia”. W ramach akcji adwokaci naszej Izby będą mailowo i telefonicznie udzielać bezpłatnych porad prawnych pracownikom służby zdrowia w czasie epidemii...

WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH Z 3 PAŹDZIERNIKA 2019 R. C-260/18 (Kamil Dziubak i Justyna Dziubak / Raiffeisen Bank International AG)

W dniu 3 października 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie dotyczące wykładni dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie...

NAWET UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ NIE GWARANTUJE POŚREDNIKOWI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PRAWA DO PROWIZJI W SYTUACJI, GDY KUPUJĄCY SAM ZGŁOSI SIĘ DO SPRZEDAJĄCEGO

NAWET UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ NIE GWARANTUJE POŚREDNIKOWI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PRAWA DO PROWIZJI W SYTUACJI, GDY KUPUJĄCY SAM ZGŁOSI SIĘ DO SPRZEDAJĄCEGO

Ważny wyrok dla wszystkich korzystających z pośredników przy sprzedaży nieruchomości wydał Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w dniu 13 lutego 2019 r. Wyrokiem tym Sąd oddalił powództwo pośrednika o zapłatę prowizji z uwagi na fakt, że kupujący nie został...